بلاول بوتو زرداری، وزیر امور خارجه پاکستان در نشست امنیتی مونیخ گفته که مهم‌ترین مساله برای اسلام آباد در جهان، تهدید تروریستی احتمالی از افغانستان است. از سویی دیگر، آقای زرداری این را هم گفته که اسلام آباد می‌خواهد که زنان تحصیل کرده را در افغانستان ببیند و دولت موقت نیز به تعهدات خود در […]

بلاول بوتو زرداری، وزیر امور خارجه پاکستان در نشست امنیتی مونیخ گفته که مهم‌ترین مساله برای اسلام آباد در جهان، تهدید تروریستی احتمالی از افغانستان است.
از سویی دیگر، آقای زرداری این را هم گفته که اسلام آباد می‌خواهد که زنان تحصیل کرده را در افغانستان ببیند و دولت موقت نیز به تعهدات خود در قبال زنان در کشورش عمل کند.
وزیران خارجه زن در نشست امنیتی مونیخ نیز در بیانیه‌یی محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان در افغانستان را به شدت محکوم کرده و خواهان بازگشت زنان به جامعه شدند.
مهمانان آخر خط
دکتر ثریا پیکان، استاد دانشگاه و عضو رهبری حرکت ملی خط سوم
سخی وحدت، آگاه مسایل سیاسی
شیرآقا روحانی، استاد دانشگاه