شورای امنیت سازمان ملل متحد ناوقت روز جمعه 〈۷دلو〉 با برگزاری نشستی در پشت درهای بسته وضعیت افغانستان را به بحث گرفت. با آنکه این شورا از شریک ساختن جزییات خبر داده بود اما چنین نشد. شورای امنیت در حالی به بررسی وضعیت افغانستان پرداخته که مارتین گریفیتس رییس اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل […]

شورای امنیت سازمان ملل متحد ناوقت روز جمعه 〈۷دلو〉 با برگزاری نشستی در پشت درهای بسته وضعیت افغانستان را به بحث گرفت.
با آنکه این شورا از شریک ساختن جزییات خبر داده بود اما چنین نشد.
شورای امنیت در حالی به بررسی وضعیت افغانستان پرداخته که مارتین گریفیتس رییس اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل و هیات همراهش در کابل است و با مقام‌های حاکمیت جدید افغانستان هم دیدارهای داشته است.
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل نیز به روز جمعه به خبرنگاران گفته که گریفیتس و همراهانش، روز دوشنبه در مورد سفرشان به افغانستان جزییات خواهند داد.

مهمانان برنامه آخر خط
عزیز معارج، دیپلمات پیشین
دکتر فضل من الله ممتاز، عضو شورای رهبری روند ملی عدالت‌خواه افغانستان
محمد متین محمدخیل، آگاه مسایل سیاسی