یک سناتور جمهوری‌خواه امریکا می گوید که جوبایدن ظاهرن افغانستان را فراموش کرده است زیرا او در سخنرانی سالانه اش حتا یک کلمه هم در مورد این کشور حرف نزد. لیندسی گراهام گفته که جهان اما افغانستان را فراموش نکرده و متحدان امریکا هنوز از خروج فاجعه‌بار امریکا در شوک اند. در این برنامه، گرداننده […]

یک سناتور جمهوری‌خواه امریکا می گوید که جوبایدن ظاهرن افغانستان را فراموش کرده است زیرا او در سخنرانی سالانه اش حتا یک کلمه هم در مورد این کشور حرف نزد.
لیندسی گراهام گفته که جهان اما افغانستان را فراموش نکرده و متحدان امریکا هنوز از خروج فاجعه‌بار امریکا در شوک اند.
در این برنامه، گرداننده رازقیار با آقایان احمدشاه یورش، عبدالجبار اکبری و احمد منیب رسا، آگاهان سیاسی گفتگو کرده است.