در ادامه خوش‌بینی‌ها از نابودی گروه‌های هراس‌افگن در کشور، امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه در یک گفتگوی تلویزیونی گفته که د-اعش در افغانستان وجود ندارد و در حال حاضر سرکوب شده‌است. آقای متقی افزوده که بیشترین افراد این گروه که در افغانستان کشته شده‌اند، شهروندان خارجی اند. سرپرست وزارت امور خارجه تاکید کرده که […]

در ادامه خوش‌بینی‌ها از نابودی گروه‌های هراس‌افگن در کشور، امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه در یک گفتگوی تلویزیونی گفته که د-اعش در افغانستان وجود ندارد و در حال حاضر سرکوب شده‌است.
آقای متقی افزوده که بیشترین افراد این گروه که در افغانستان کشته شده‌اند، شهروندان خارجی اند.
سرپرست وزارت امور خارجه تاکید کرده که افراد د-اعش از بیرون، وارد افغانستان می‌شوند.
او در این گفتگو تاکید کرده که در حال حاضر تمامی مرزهای افغانستان در کنترول امارت اسلامی است.
او اطمینان داده که هیچ کشوری از خاک افغانستان مورد تهدید قرار نخواهد گرفت.
مهمانان
عیسی اسحاق‌زی، رییس کانگرس ملی افغانستان
حافظ خالد، آگاه مسایل سیاسی
شیرآقا روحانی، استاد دانشگاه