شورای نمایندگی‌های دیپلماتیک و قونسلی افغانستان می‌گوید که بحران امنیتی و انسانی در افغانستان در حال عمیق‌ترشدن است و اگر به این بحران توجه نشود نه تنها برای افغانستان بلکه برای منطقه و فراتر از آن پیامدهای ناگواری را در پی خواهد داشت. این شورا به مناسبت صد و چهارمین سال‌روز استقلال کشور در بیانیه […]

شورای نمایندگی‌های دیپلماتیک و قونسلی افغانستان می‌گوید که بحران امنیتی و انسانی در افغانستان در حال عمیق‌ترشدن است و اگر به این بحران توجه نشود نه تنها برای افغانستان بلکه برای منطقه و فراتر از آن پیامدهای ناگواری را در پی خواهد داشت.
این شورا به مناسبت صد و چهارمین سال‌روز استقلال کشور در بیانیه یی گفته که امروز فرصت مهمی برای تداوم حمایت بین المللی از تلاش‌های مردم افغانستان جهت غلبه به بحران فعلی و دست یافتن به خواست ملی مردم از طریق ایجاد یک نظام فراگیر، منتخب و پاسخگو که منعکس کننده اراده شان باشد، پنداشته می شود.
در ادامه بیانیه آمده که شهروندان افغانستان از چندین دهه به اینسو بنابر عوامل بیرونی با چالش‌های گوناگون دست و پنجه نرم می‌کنند.
این در حالیست که حکومت سرپرست همواره تاکید کرده که پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی بر افغانستان، وضعیت در حال بهترشدن است و هیچ جای نگرانی هم وجود ندارد.
مهمانان آخر خط
سیدنورالله راغی، دیپلمات پیشین
محمد موسی سعادت، فعال سیاسی
دکتر جنت فهیم چکری، استاد دانشگاه

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv