نشست سران کشورهای آسیای میانه و اتحادیه اروپا در شهر چوپان آتای قرغیزستان به پایان رسید. رییسان جمهور قرغیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و ازبیکستان، هیاتی از ترکمنستان به نمایندگی از رییس جمهور آن کشور و همچنان چارلز میشل، رییس شورای اروپایی از اتحادیه اروپا در نشست اشتراک کرده بودند. اشتراک کنندگان بر ایجاد حکومت فراگیر و […]

نشست سران کشورهای آسیای میانه و اتحادیه اروپا در شهر چوپان آتای قرغیزستان به پایان رسید.
رییسان جمهور قرغیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و ازبیکستان، هیاتی از ترکمنستان به نمایندگی از رییس جمهور آن کشور و همچنان چارلز میشل، رییس شورای اروپایی از اتحادیه اروپا در نشست اشتراک کرده بودند.
اشتراک کنندگان بر ایجاد حکومت فراگیر و رعایت حقوق زنان در افغانستان تاکید کردند.
رییس شورای اروپایی اتحادیه اروپا و سران کشورهای آسیای میانه تاکید کرده اند که آنان به توسعه و انکشاف، امنیت، صلح و ثبات در افغانستان، متعهد اند.
این در حالیست که حکومت سرپرست همواره گفته که حکومت جدید افغانستان فراگیر است و حقوق زنان و دختران نیز رعایت می‌شود و کشورها هم در مسایل داخلی افغانستان مداخله نکنند.
مهمانان آخر خط
حامد علمی، نویسنده و پژوهشگر
صمد کارمند، تحلیل‌گر مسایل افغانستان
شیرآقا روحانی، استاد دانشگاه

 

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv