اتحادیه اروپا یک بار دیگر از وضعیت حقوق بشری و تهدیدهای تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. در تازه ترین مورد، توماس نیکلاسون نماینده ویژه این اتحادیه برای افغانستان در توییتی نگاشته که وضعیت حقوق بشری و تهدیدهای فزاینده تروریستی در این کشور نگران کننده است. این در حالیست که حکومت سرپرست همواره تاکید […]

اتحادیه اروپا یک بار دیگر از وضعیت حقوق بشری و تهدیدهای تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
در تازه ترین مورد، توماس نیکلاسون نماینده ویژه این اتحادیه برای افغانستان در توییتی نگاشته که وضعیت حقوق بشری و تهدیدهای فزاینده تروریستی در این کشور نگران کننده است.
این در حالیست که حکومت سرپرست همواره تاکید کرده که حقوق مردم افغانستان بر اساس شریعت اسلامی تامین است و حکومت جدید با تمامی گروه های تروریستی مبارزه می کند.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا همچنان گفته که افغانستان به صلح و ثبات نیاز دارد تا در نتیجه اطمینان از برگزاری گفتگوها در سطح ملی حاصل شود و یک نظام سیاسی فراگیر نیز به میان آید تا به نمایندگی از مردم، نظم قانونی را حاکم کند.
گفتنی است که با حاکم شدن حکومت سرپرست بر افغانستان، کشورهای جهان همواره از احتمال تبدیل شدن افغانستان به پناه گاه امن برای تروریستان نگرانی کرده اند و برای تامین ثبات پایدار در کشور همیشه بر ایجاد یک نظام سیاسی فراگیر در کشور نیز تاکید کرده اند.

مهمانان آخر خط
دکتر جنت فهیم چکری، استاد دانشگاه
توریالی همت، آگاه مسایل سیاسی
عمر نهضت، رییس حزب آما