به دنبال انتقادها از وضعیت حقوق بشری در کشور، ریچارد بنت گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر افغانستان در پنجاه و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر این سازمان گفته که مردم افغانستان با یک بحران انسانی و رژیمی مواجه اند که بسیاری از حقوق بشر را نقض می‌کند. آقای بنت از حکومت سرپرست نیز خواسته […]

به دنبال انتقادها از وضعیت حقوق بشری در کشور، ریچارد بنت گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر افغانستان در پنجاه و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر این سازمان گفته که مردم افغانستان با یک بحران انسانی و رژیمی مواجه اند که بسیاری از حقوق بشر را نقض می‌کند.
آقای بنت از حکومت سرپرست نیز خواسته که سیاست‌های شان را در برابر دختران و زنان تغییر دهد.
او در بخشی از سخنان خود گفته که فقدان حاکمیت قانون، رقابت برای منابع قدرت وضعیت را متشنج کرده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل افزوده که وضعیت به گونه کامل غیرقابل قبول است و ضرورت است که شورای حقوق بشر و سایر نهادها، اقداماتی را برای رسیدگی به این موضوع روی دست گیرند.
در کنار این، نماینده امریکا در سازمان ملل نیز گفته که وضعیت زنان در افغانستان روز به روز بدتر می‌شود و جهان اتحاد خود را در برابر سیاست‌های حکومت سرپرست حفظ کند.
این در حالیست که حکومت سرپرست همواره گفته که وضعیت مردم افغانستان بهتر است و حقوق زنان و دختران نیز بر اساس شریعت تامین شده است.
مهمانان آخر خط
عبدالقادر قانت، عالم دین
نعمت‌الله شینواری، آگاه مسایل سیاسی
بصیر دهزاد، استاد پیشین دانشگاه کابل و معاون انجمن حقوق‌دانان افغانستان

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv