در ادامه این نگرانی‌ها، برنامه جهانی غذا که بیشتر، نیازمندان را در افغانستان زیر پوشش قرار می‌دهد، اعلام کرد که مجبور شده تا کمک‌های غذایی برای دو میلیون نفر دیگر را در افغانستان کاهش دهد. این سازمان علت کاهش کمک‌هایش به نیازمندان در افغانستان را پایان یافتن منابع مالی خوانده است. مسوول برنامه جهانی غذا […]

در ادامه این نگرانی‌ها، برنامه جهانی غذا که بیشتر، نیازمندان را در افغانستان زیر پوشش قرار می‌دهد، اعلام کرد که مجبور شده تا کمک‌های غذایی برای دو میلیون نفر دیگر را در افغانستان کاهش دهد.
این سازمان علت کاهش کمک‌هایش به نیازمندان در افغانستان را پایان یافتن منابع مالی خوانده است.
مسوول برنامه جهانی غذا در افغانستان با ابراز نگرانی شدید از زمستان پیشرو، گفته که با منابع بسیار اندک، رساندن کمک به نیازمندان در زمستان دشوار خواهد بود.
اما در سویی دیگر، ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رییس وزیران حکومت سرپرست می‌گوید که با به قدرت رسیدن امارت اسلامی، وضعیت اقتصادی با تهدید جدی روبه رو بود، اما اکنون روبه بهبودی است.
آقای برادر تاکید کرده که حکومت سرپرست به هدف توسعه اقتصادی و تجارتی، هرگونه تسهیلات را برای تاجران داخلی و خارجی فراهم می‌سازد و آنان را پشتیبانی خواهد کرد.
مهمانان آخر خط
دکتر عبدالبصیر رنجبر، آگاه امور اقتصادی و سیاسی
دکتر عبدالهادی فرهنگ، رییس عمومی اتحادیه تاجران و سرمایه‌گذاران افغانستان

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv