به دنبال نگرانی‌های جهانی از تهدید هراس‌افگنی، سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته که تلاش‌های متحد منطقه‌یی برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان و جلوگیری از گسترش تروریزم به سایر کشورهای منطقه، ضروری است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه افزوده که مساله تروریزم هنوز در افغانستان وجود دارد و تلاش‌های دولت محلی برای ازبین بردن کامل […]

به دنبال نگرانی‌های جهانی از تهدید هراس‌افگنی، سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته که تلاش‌های متحد منطقه‌یی برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان و جلوگیری از گسترش تروریزم به سایر کشورهای منطقه، ضروری است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه افزوده که مساله تروریزم هنوز در افغانستان وجود دارد و تلاش‌های دولت محلی برای ازبین بردن کامل تروریست‌ها کافی نبوده است.
نگرانی‌ها از تهدیدهای احتمالی از خاک افغانستان در حالی وجود داشته که حکومت سرپرست همواره تاکید کرده که حاکمیت فعلی افغانستان با گروه‌های هراس‌افگن مبارزه می‌کند و به هیچ گروهی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان بر علیه دیگران استفاده کنند.
مهمانان آخر خط
غلام سرور نیازی، آگاه امور نظامی
علیم‌داد علیم، فعال اجتماعی و سیاسی
سیداکبر سیال وردک، آگاه مسایل سیاسی