به دنبال نگرانی‌ها از تهدیدهای احتمالی از خاک افغانستان، معاون شورای امنیت ملی قزاقستان در نشست سازمان همکاری شانگهای گفته که اطلاعات موجود نشان می‌دهد که تروریستان در افغانستان وجود دارند و گروه د-اعش و شبکه ال‌قاعده حالا این توانایی را دارند که حملات تروریستی در سطح بلند را به اجرا بگذارند. معاون شورای امنیت […]

به دنبال نگرانی‌ها از تهدیدهای احتمالی از خاک افغانستان، معاون شورای امنیت ملی قزاقستان در نشست سازمان همکاری شانگهای گفته که اطلاعات موجود نشان می‌دهد که تروریستان در افغانستان وجود دارند و گروه د-اعش و شبکه ال‌قاعده حالا این توانایی را دارند که حملات تروریستی در سطح بلند را به اجرا بگذارند.
معاون شورای امنیت ملی قزاقستان این را هم گفته که اکنون د-اعش حدود شش هزار جنجگو و شبکه ال‌قاعده در حدود پنجصد جنگجو در افغانستان دارند.
این مقام قزاقی گفته که تاکنون در افغانستان یک دولت کارا و موثر ایجاد نشده و این جغرافیا به کشوری در منطقه مبدل شده که تروریستان بین‌المللی به آن دلگرم شده‌اند.
این در حالیست که حکومت سرپرست همواره نگرانی ها از فعالیت هراس‌افگنان در افغانستان را بیجا خوانده و تاکید کرده که حاکمیت فعلی به‌هیچ گروهی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان تهدیدی را متوجه کشورهای منطقه و جهان کند.
مهمانان آخر خط
نادرشاه احمدزی، آگاه امور نظامی
عبدالجمیل شیرانی، آگاه مسایل سیاسی
نثار احمد شیرزی، تحلیل‌گر مسایل افغانستان

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv