انوارالحق کاکر که در پایان بحران سیاسی در پاکستان به عنوان نخست وزیر موقت تعیین شد، در دو هفته گذشته چندین بار هشدار داده که اسلام آباد در برابر تهدیدات ط‌البان پاکستانی از قلمرو افغانستان، اقدام خواهد کرد. او در تازه‌ترین مورد گفته که در زمان معین دست به عملیات نظامی در افغانستان خواهد زد. […]

انوارالحق کاکر که در پایان بحران سیاسی در پاکستان به عنوان نخست وزیر موقت تعیین شد، در دو هفته گذشته چندین بار هشدار داده که اسلام آباد در برابر تهدیدات ط‌البان پاکستانی از قلمرو افغانستان، اقدام خواهد کرد.
او در تازه‌ترین مورد گفته که در زمان معین دست به عملیات نظامی در افغانستان خواهد زد.
وزارت خارجه این کشور نیز گفته که موضع پاکستان در قبال به رسمیت شناختن حکومت سرپرست نیز تغییری نکرده‌است.
در کنار این، شوکت میرضیایف رییس جمهور اوزبیکستان نیز گفته که وضعیت افغانستان بر امنیت و ثبات آسیای مرکزی تاثیرگذار است.
همزمان با این، حکومت سرپرست همواره گفته که امارت اسلامی معیارهای به رسمیت شناخته‌شدن را تکمیل کرده‌ و به هیچ گروهی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان به کشورهای دیگر آسیبی برسد.
مهمانان آخر خط
عبدالهادی لیوال، آگاه مسایل سیاسی
رامش سالمی، پژوهشگر و فعال سیاسی
محمد آصف فقیری، نویسنده و پژوهشگر

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv