در ادامه نگرانی‌ها از وضعیت بد اقتصادی در افغانستان، سازمان ملل متحد هشدار داده که در سال جاری، بیست و دو کشور به‌شمول افغانستان بیشتر از گذشته با کمبود مواد غذایی روبه رو خواهند شد. سازمان ملل این را هم گفته که در نتیجه کاهش آب، آب‌شدن زودهنگام برف در کوه‌ها و رطوبت کمتر از […]

در ادامه نگرانی‌ها از وضعیت بد اقتصادی در افغانستان، سازمان ملل متحد هشدار داده که در سال جاری، بیست و دو کشور به‌شمول افغانستان بیشتر از گذشته با کمبود مواد غذایی روبه رو خواهند شد.
سازمان ملل این را هم گفته که در نتیجه کاهش آب، آب‌شدن زودهنگام برف در کوه‌ها و رطوبت کمتر از حد متوسط در خاک، سبب خشکی قابل توجه خوشه‌های گندم در مناطق شمالی، غربی و مرکزی افغانستان شده است.
در کنار این، رسانه‌های هندی نیز گزارش داده اند که ناامنی غذایی دو سوم جمعیت افغانستان را تهدید می کند و هند به همین دلیل به کمک هایش به مردم افغانستان ادامه می‌دهد و قرار است نخستین قسط دوهزار و پنجصد تنی گندم هند از طریق بندر چابهار در همین هفته وارد هرات شود.
همزمان با این، شماری از آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که بسیاری از خانواده‌های فقیر در افغانستان از نداشتن مواد خوراکی و سطح اقتصاد پایین شکایت دارند و اگر به آنان رسیدگی صورت نگیرد، افغانستان با فاجعه بشری روبه رو خواهد شد.
در کنار این، برنامه جهانی غذا نیز گفته که در حال حاضر بیش از پانزده میلیون نفر در افغانستان با کمبود مواد غذایی روبه رو اند.
در سویی دیگر، سازمان ملل نیز پیش از این اعلام کرده بود که در سال جاری میلادی نزدیک به بیست و نه میلیون شهروند افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت و سازمان ملل در کنار مردم نیازمند افغانستان قرار دارد و برای جلب کمک های بشری تلاش می کند.
مهمانان آخر خط
عبدالرحمان حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد
محمد عیسی مبارز، آگاه امور اقتصادی
میرویس آشفته، آگاه امور اقتصادی و مسوول دفتر مطبوعاتی حرکت ملی خط سوم

 

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv