در ادامه نگرانی‌ها از وضعیت بد اقتصادی در افغانستان، برنامه غذایی جهان بار دیگر از کاهش کمک‌ها برای نیازمندان در افغانستان خبر داده و گفته است که در حال حاضر کمک به هشت میلیون نیازمند در افغانستان قطع شده و باید کمک نقدی فوری در اختیار این نهاد گذاشته شود در غیر آن، این نهاد […]

در ادامه نگرانی‌ها از وضعیت بد اقتصادی در افغانستان، برنامه غذایی جهان بار دیگر از کاهش کمک‌ها برای نیازمندان در افغانستان خبر داده و گفته است که در حال حاضر کمک به هشت میلیون نیازمند در افغانستان قطع شده و باید کمک نقدی فوری در اختیار این نهاد گذاشته شود در غیر آن، این نهاد مجبور است که کمک‌ها را بیش از این کاهش دهد.
برنامه جهانی غذا تاکید کرده که در شش ماه آینده به یک میلیارد دالر نیاز دارد تا در آستانه زمستان، کمک‌ها را برای نیازمندان فراهم کند در غیر آن، میلیون‌ها تن به‌شمول زنان و کودکان گرسنه خواهند ماند.
مهمانان آخر خط
عبدالنصیر رشتیا، آگاه امور اقتصادی
عبدالبصیر تره‌کی، رییس اجرایی انجمن صنایع افغانستان
دکتر زلمی افغانیار، رهبر جریان همبستگی ملت واحد افغانستان

 

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv