در ادامه نگرانی‌ها از عادی‌نشدن روابط جهان با حکومت سرپرست افغانستان، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا گفته که عادی‌سازی روابط با حاکمیت سرپرست، امکان پذیر نیست. آقای بلینکن افزوده که ط‌البان از نقض حقوق بشر و محروم کردن دختران از تحصیل دست بر نمی‌دارند. وزیر خارجه امریکا تاکید کرده تا زمانی که ط‌البان به […]

در ادامه نگرانی‌ها از عادی‌نشدن روابط جهان با حکومت سرپرست افغانستان، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا گفته که عادی‌سازی روابط با حاکمیت سرپرست، امکان پذیر نیست.
آقای بلینکن افزوده که ط‌البان از نقض حقوق بشر و محروم کردن دختران از تحصیل دست بر نمی‌دارند.
وزیر خارجه امریکا تاکید کرده تا زمانی که ط‌البان به رفتارهای سرکوب‌گرانه ادامه دهند، روابط جهان با آنان بهبود نمی‌یابد.
از سوی دیگر، امارت اسلامی همواره تاکید کرده که حقوق بشر و زنان بر اساس شریعت اسلام در افغانستان رعایت می‌شود.
حکومت سرپرست این را هم گفته که در روابط امارت با کشورها، پیشرفت‌های بوجود آمده‌است.
مهمانان
دکتر محمد حسین جعفری، رییس شورای عالی علمای امامیه افغانستان
سخی وحدت، استاد دانشگاه
حبیب الله جانبدار، آگاه مسایل سیاسی