پس از پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، حکومت سرپرست افغانستان می گوید که خواهان گسترش روابط دیپلوماتیک با انقره و تمامی کشورهای منطقه و جهان است. حکومت سرپرست این را هم گفته که موجودیت ثبات در کشورهای همسایه، به نفع افغانستان نیز است، از اینرو حکومت سرپرست خواهان تعامل و روابط […]

پس از پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، حکومت سرپرست افغانستان می گوید که خواهان گسترش روابط دیپلوماتیک با انقره و تمامی کشورهای منطقه و جهان است.
حکومت سرپرست این را هم گفته که موجودیت ثبات در کشورهای همسایه، به نفع افغانستان نیز است، از اینرو حکومت سرپرست خواهان تعامل و روابط خوب با تمام کشورهای منطقه و جهان است.
در سویی دیگر، شماری از آگاهان به این باور اند که ساختار کنونی حکومت سرپرست و عدم حضور زنان در بخش های مختلف جامعه و اِعمال محدودیت های کاری و تحصیلی بر زنان و دختران باعث شده که جهان با تردید به حکومت سرپرست نگاه کند و به گونه محتاطانه در مورد به رسمیت شناختن آن، غور کند.
همزمان با این، برخی از این آگاهان تاکید می‌کنند که درنظرنگرفتن خواست‌های جهانی از سوی حکومت سرپرست، سبب تیرگی روابط با کشورها شده ‌است.
مهمانان آخر خط
دکتر فضل‌الهادی وزین، استاد دانشگاه
دکتر سیدجواد سجادی، آگاه روابط بینالملل
نجیب‌الله جامع، آگاه مسایل سیاسی

 

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv