لطف الله خیرخواه معاون علمی وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که کمیته‌یی در حال بررسی طرح بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران است و این کمیته جوانب و ملزومات بازگشایی نهادهای آموزشی را بررسی می‌کند. از سویی هم، هیدر بار، مسوول بخش زنان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید که به‌رغم نقض صریح حقوق بشر به ویژه […]

لطف الله خیرخواه معاون علمی وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که کمیته‌یی در حال بررسی طرح بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران است و این کمیته جوانب و ملزومات بازگشایی نهادهای آموزشی را بررسی می‌کند.
از سویی هم، هیدر بار، مسوول بخش زنان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید که به‌رغم نقض صریح حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، کشورها به تعامل‌شان با ط‌البان افزایش داده‌اند.
خانم بار تاکید کرده که این تعاملات، ط‌البان را در زمینه وضع محدودیت‌های بیشتر علیه دختران و زنان جسورتر می‌کند.
مهمانان آخر خط
رحیم الله کشاف، استاد دانشگاه
محمد داوود منهاج، آگاه مسایل سیاسی
شهاب‌الدین سرمند، تحلیل‌گر مسایل افغانستان

 

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv