۴۵ سال قبل از امروز صبحگاه هفتم ثور سال سیزده صدو پنجاه هفت، قیام نظامی علیه دولت محمد داوود آغاز شد. در این روز، حزب دموکراتیک خلق با کودتای نظامی قدرت را به دست گرفت و صدای توپ و غرش تانک‌ها فضای شهر را فرا گرفت. کاروان تانک‌های چهار زره دار از بیست کیلومتری شرق […]

۴۵ سال قبل از امروز صبحگاه هفتم ثور سال سیزده صدو پنجاه هفت، قیام نظامی علیه دولت محمد داوود آغاز شد.
در این روز، حزب دموکراتیک خلق با کودتای نظامی قدرت را به دست گرفت و صدای توپ و غرش تانک‌ها فضای شهر را فرا گرفت.
کاروان تانک‌های چهار زره دار از بیست کیلومتری شرق شهر به سوی مرکز کابل حرکت کردند و تلاش‌های وزارت دفاع و سایر نهادهای آن وقت، نتیجه‌ی برای مهار این حرکت نداد. کودتای هفت ثور نقطه عطفی در تاریخ افغانستان به حساب می‌آید.
برنامه های عادی رادیو قطع شد و پخش آهنگ‌های ملی ادامه یافت.
مهمانان آخر خط
سید نورالله راغی، دیپلمات پیشین
شیرآقا روحانی، استاد دانشگاه
عبدالقادر قانت، آگاه مسایل سیاسی

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv