در ادامه تلاش ها برای بازگشایی دروازه مکتب ها و دانشگاه ها به روی دختران، هیدر بار معاون بخش امور زنان دیدبان حقوق بشر در واکنش به دیدارهای دبیرکل شورای پناهندگان ناروی با مقام‌های حکومت سرپرست می‌گوید که وعده‌های ط‌البان در زمینه کار زنان و تحصیل دختران هیچ ارزشی ندارد، زیرا با گذشت یک و […]

در ادامه تلاش ها برای بازگشایی دروازه مکتب ها و دانشگاه ها به روی دختران، هیدر بار معاون بخش امور زنان دیدبان حقوق بشر در واکنش به دیدارهای دبیرکل شورای پناهندگان ناروی با مقام‌های حکومت سرپرست می‌گوید که وعده‌های ط‌البان در زمینه کار زنان و تحصیل دختران هیچ ارزشی ندارد، زیرا با گذشت یک و نیم سال تاکنون هیچ نشانه‌یی از پیشرفت در این زمینه دیده نمی‌شود.
هیدر بار تاکید کرده که با وجود نبود پیشرفت در بخش تحصیل و کار؛ دختران و زنان بیشتر سرکوب نیز شده اند.
در سوی دیگر فرستاده‌ ویژه‌ دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، خواستار تقویت تلاش مشترک اتحادیه‌ اروپا و کشورهای آسیای مرکزی در قبال افغانستان شده است.
همزمان با این، امارت اسلامی می‌گوید که کار روی باز شدن دروازه مکتب ها و دانشگاه ها جریان دارد و حقوق زنان نیز در چوکات شریعت اسلامی تامین است.
مهمانان آخر خط
بصیر دهزاد، استاد پیشین دانشگاه کابل و معاون انجمن حقوقدانان افغانستان
عزیزالدین معارج، دیپلمات پیشین
محمد خالد مصلح، آگاه مسایل سیاسی

 

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv