در ادامه تلاش‌های حکومت سرپرست برای بهبود روابط دیپلوماتیک با جهان، وزارت امور خارجه گفته است که روابط امارت اسلامی با کشورهای جهان بهبود یافته است. امارت اسلامی این را هم گفته که حکومت سرپرست خواهان روابط حسنه و دیپلوماتیک با جهان است. در تازه ترین مورد هم، حکومت سرپرست، جنرال قنسول افغانستان در دُبی […]

در ادامه تلاش‌های حکومت سرپرست برای بهبود روابط دیپلوماتیک با جهان، وزارت امور خارجه گفته است که روابط امارت اسلامی با کشورهای جهان بهبود یافته است.
امارت اسلامی این را هم گفته که حکومت سرپرست خواهان روابط حسنه و دیپلوماتیک با جهان است.
در تازه ترین مورد هم، حکومت سرپرست، جنرال قنسول افغانستان در دُبی امارات متحده عربی را برکنار کرده‌است.
این در حالیست که امارت اسلامی در هفته‌های اخیر سفارت افغانستان در تهران را نیز تسلیم شده‌است.
گفتنی است که تاکنون چندین کشور، دیپلماتان امارت اسلامی را پذیرفته اما حکومت‌اش را به‌رسمیت نشناخته اند.

مهمانان آخر خط
محمد اسحاق اتمر، استاد دانشگاه
محمد حسن حقیار، آگاه مسایل سیاسی
سید مصطفی مرتضوی، آگاه روابط بین الملل