در ادامه تلاش‌های حکومت سرپرست برای بهبود روابط با جهان، امیرخان متقی با کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان دیدار کرده است. در این دیدار، آقای مقتی گفته که درهای تعامل به روی جهان باز است و حاکمیت فعلی با جهان و همسایگان روابط حسنه دارد. سخنگوی حکومت سرپرست نیز گفته که حاکمیت فعلی به تعهداتش […]

در ادامه تلاش‌های حکومت سرپرست برای بهبود روابط با جهان، امیرخان متقی با کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان دیدار کرده است.
در این دیدار، آقای مقتی گفته که درهای تعامل به روی جهان باز است و حاکمیت فعلی با جهان و همسایگان روابط حسنه دارد.
سخنگوی حکومت سرپرست نیز گفته که حاکمیت فعلی به تعهداتش در قبال جامعه جهانی پایبند است و زمان آن فرا رسیده که جهان حاکمیت فعلی افغانستان را به رسمیت بشناسد.
اما در سویی دیگر، جهان همچنان به حاکمیت فعلی افغانستان روی خوش نشان نمیدهد و در تازه‌ترین مورد هم کمیته صدور اعتبارنامه‌های سازمان ملل، بار دیگر کرسی افغانستان در این سازمان را به حکومت سرپرست واگذار نکرد.
مهمانان آخر خط
دکتر معین‌گل سمکنی، رییس حزب حق و عدالت
محمد سلیم پیگیر، رییس حزب متعهد فکری افغانستان
دکتر حمیدالله مفید، نویسنده و فعال سیاسی

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv