به دنبال تشویش‌ها از خاک افغانستان، جوزف ووتل فرمانده پیشین فرماندهی مرکزی امریکا یا سنتکام گفته که بیم آن دارد که ایالات متحده در وضعیتی قرار گیرد تا برای رسیدگی به تهدید القاعده در افغانستان به منطقه برگردد. آقای ووتل فعالیت گروه ال‌قاعده در افغانستان را فوقالعاده نگران کننده گفته و تاکید کرده که اگر […]

به دنبال تشویش‌ها از خاک افغانستان، جوزف ووتل فرمانده پیشین فرماندهی مرکزی امریکا یا سنتکام گفته که بیم آن دارد که ایالات متحده در وضعیتی قرار گیرد تا برای رسیدگی به تهدید القاعده در افغانستان به منطقه برگردد.

آقای ووتل فعالیت گروه ال‌قاعده در افغانستان را فوقالعاده نگران کننده گفته و تاکید کرده که اگر فشار بر سازمانهای تروریستی ادامه نداشته باشد، دوباره رشد خواهند کرد.

این در حالیست که حکومت سرپرست همواره نگرانی‌ها از ناحیه خاک افغانستان را بیجا خوانده و تاکید کرده که در افغانستان امنیت تامین است و خاک کشور نیز بر علیه هیچ کشوری استفاده نمی‌شود.

مهمانان آخرخط

سید حامد حسینی، آگاه مسایل سیاسی
حکمت‌الله فیاض، استاد دانشگاه

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv