پس از آن که برخی از رسانه‌ها با نشر مقاله‌ها و گزارش‌هایی از مبدل‌شدن دوباره افغانستان به پناه‌گاه امن برای هراس‌افگنان ابراز نگرانی کردند،حالا ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست می‌گوید که خاک افغانستان در اداره حاکمیت فعلی است و آنان به هیچ گروهی بیرون مرزی اجازه کارگیری از خاک کشور را در برابر دیگر کشورهای […]

پس از آن که برخی از رسانه‌ها با نشر مقاله‌ها و گزارش‌هایی از مبدل‌شدن دوباره افغانستان به پناه‌گاه امن برای هراس‌افگنان ابراز نگرانی کردند،حالا ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست می‌گوید که خاک افغانستان در اداره حاکمیت فعلی است و آنان به هیچ گروهی بیرون مرزی اجازه کارگیری از خاک کشور را در برابر دیگر کشورهای منطقه و جهان نمی‌دهد.

او تاکید می‌کند که این نگرانی‌ها به علت رقابت‌هایی که میان کشورها وجود دارد، مطرح می‌شوند.

مهمانان آخرخط

داکتر محمد حلیم تنویر، مورخ و روزنامه‌نگار

صمد کارمند، تحلیلگر مسایل افغانستان

محمد سلیم پیگیر، رییس حزب متعهد فکری افغانستان

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv