با سقوط حکومت پیشین و با روی کار آمدن حکومت سرپرست در کشور، محدویت‌های زیادی علیه زنان و دختران وضع شد که این محدویت‌ها واکنش‎های ملی و بین‌المللی را نیز به‌همراه داشت. در تازه‌ترین مورد، هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق‌بشر بار دیگر با انتقاد از دیپلومات‌های خارجی می‌گوید که دیپلوماتان به‌صدای آن‌عده از زنان […]

با سقوط حکومت پیشین و با روی کار آمدن حکومت سرپرست در کشور، محدویت‌های زیادی علیه زنان و دختران وضع شد که این محدویت‌ها واکنش‎های ملی و بین‌المللی را نیز به‌همراه داشت.

در تازه‌ترین مورد، هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق‌بشر بار دیگر با انتقاد از دیپلومات‌های خارجی می‌گوید که دیپلوماتان به‌صدای آن‌عده از زنان افغانستان که در تبعید به‌سر می‌برند گوش فرا نمی‌دهند.

شمار دیگری از فعالان حقوق زن بار دیگر با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی زنان و دختران خواستار لغو این محدویت‌های شدند. آنان می‌گویند در حال‌حاضر وضع محدویت‌های روز افزون روحیه زنان و دختران کشور را متاثر ساخته و در یک آینده نامعلوم به‎سرمی‌برند. انان همچنان می‌گویند که در کشوری که زنان و دختران درس نخوانند، آن کشور پیشرفت نخواهد کرد.

در حالی معاون بخش زنان در دیدبان حقوق‌بشر سازمان ملل متحد از ادامه محدودیت‌ها علیه زنان و دختران افغانستان به ویژه آموزش و تحصیل دختران نگرانی می کند که معین علمی وزارت تحصیلات عالی اخیرا گفت که یک کمیته در این وزارت بالای طرح بازگشایی دانشگاه‌ها به‌روی دختران کار می‌کند هر زمانی که این طرح نهایی شد به مردم شریک خواهد شد.