به سلسله خواست‌های مقام‌های حکومت سرپرست برای تعامل با جهان، اعضای کمیسیون سیاسی این حاکمیت خواستار روابط مثبت با کشورهای جهان شدند. حساب کاربری ارگ در شبکه اجتماعی ایکس در خبرنامه‌ای از برگزاری جلسه کمیسیون سیاسی حکومت سرپرست تحت ریاست مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست‌الوزرا خبر داده‌است. اعضای این کمیسیون با اشاره به مناسبات سازنده […]

به سلسله خواست‌های مقام‌های حکومت سرپرست برای تعامل با جهان، اعضای کمیسیون سیاسی این حاکمیت خواستار روابط مثبت با کشورهای جهان شدند.

حساب کاربری ارگ در شبکه اجتماعی ایکس در خبرنامه‌ای از برگزاری جلسه کمیسیون سیاسی حکومت سرپرست تحت ریاست مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست‌الوزرا خبر داده‌است.

اعضای این کمیسیون با اشاره به مناسبات سازنده با کشورهای همسایه گفتند که حکومت سرپرست خواستار روابط مثبت با تمام کشورها است.

اعضای این کمیسیون همچنان تاکید کردند که حکومت فعلی به کسی اجازه تجاوز به خاک خویش و نقض حاکمیت ملی را نمی‌دهد.

مهمانان آخرخط
سمیع الله احمدزی، آگاه مسایل سیاسی
عبدالجبار اکبری، استاد دانشگاه
محمد آصف فقیری، نویسنده و پژوهشگر

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv