به دنبال انتقادها از چگونگی ماموریت یوناما در افغانستان، شورای امنیت سازمان ملل با تصویت قطعنامه‌ای، ماموریت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. رییس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل گفته که این پیام قوی برای مردم افغانستان است که سازمان ملل با حمایت شورای امنیت به کار خستگی‌ناپذیر برای […]

به دنبال انتقادها از چگونگی ماموریت یوناما در افغانستان، شورای امنیت سازمان ملل با تصویت قطعنامه‌ای، ماموریت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد.

رییس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل گفته که این پیام قوی برای مردم افغانستان است که سازمان ملل با حمایت شورای امنیت به کار خستگی‌ناپذیر برای آنان ادامه خواهد داد.

معاون سفیر روسیه در سازمان ملل در نشست شورای امنیت گفته که ایجاد صلح پایدار در افغانستان، بدون ارزیابی عینی و متوازن وضعیت، و تعامل سازنده و عملی با حکومت سرپرست غیرممکن است.

معاون نماینده چین در سازمان ملل نیز تاکید کرده که قطعنامه شورای امنیت درباره تمدید کار یوناما، پیشرفت‌های اخیر در افغانستان را انعکاس نمی‌دهد.

نماینده چین افزوده که افغانستان در دوونیم سال گذشته شاهد ثبات داخلی، بهبودی اقتصادی و گسترش روابط منطقه‌ای بوده است.

از سوی دیگر، نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل در این نشست نیز گفته که ادغام مجدد افغانستان در نظام بین المللی نیازمند یک سیستم مشروع و فراگیر است.

در این سو، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست گفته که فعالیت یوناما در کشور مهم است اما این نهاد باید گزارش‌هایش را درباره افغانستان بی‌طرفانه ارایه کند و همچنان واقعیت‌ها و پیشرفت‌های که در افغانستان صورت گرفته به شکل درست در سازمان ملل انعکاس پیدا نکرده است.

او تاکید کرده که این نهاد فعالیت برجسته‌ای در بازتاب حقایق انجام نداده است.

مهمانان آخرخط
محمد سلیم پیگیر، رییس حزب متعهد فکری افغانستان
کامران امان، آگاه مسایل سیاسی
سیدمصطفی مرتضوی، استاد دانشگاه

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv