به دنبال انتقادها از انزوای افغانستان، معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته که واشنگتن به اعمال فشار بر حکومت سرپرست به منظور تغییر سیاست‌های کابل در خصوص حقوق بشر ادامه می‌دهد. دستگاه دیپلماسی ایالات متحده افزوده که امریکا به زودی قصد ندارد نمایندگی دیپلوماتیک خود در افغانستان را باز کند. وزارت خارجه امریکا حقوق بشر […]

به دنبال انتقادها از انزوای افغانستان، معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته که واشنگتن به اعمال فشار بر حکومت سرپرست به منظور تغییر سیاست‌های کابل در خصوص حقوق بشر ادامه می‌دهد.

دستگاه دیپلماسی ایالات متحده افزوده که امریکا به زودی قصد ندارد نمایندگی دیپلوماتیک خود در افغانستان را باز کند.

وزارت خارجه امریکا حقوق بشر و بازگشت دختران به مکتب را محور اصلی تعامل خود با حکومت سرپرست عنوان کرده و گفته که عادی‌سازی روابط با حاکمیت فعلی مشروط بر احترام به حقوق همه شهروندان افغانستان است.

این درحالیست که حکومت سرپرست همواره تاکید کرده است که معیارهای به رسمیت‌شناسی را تکمیل کرده و خواهان روابط نیک و حسنه با تمام کشورهای منطقه و جهان است.

مهمانان آخرخط
محمد صابر صادقی، استاد دانشگاه
نجیب‌الرحمان شمال، تحلیلگر مسایل افغانستان
محمدخان کتوازی، بزرگ قوم و آگاه مسایل سیاسی

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv