در ادامه تاکیدها بر تامین ثبات در کشور، رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان افغانستان می‌گوید که برای جلوگیری از بی‌ثباتی بیش‌تر در افغانستان مشارکت زنان در جامعه نیاز است. خانم امیری افزوده که مشارکت کامل زنان افغانستان در جامعه را نمی‌توان از اولویت خارج کرد. در سویی دیگر، برخی از کارشناسان عرصه […]

در ادامه تاکیدها بر تامین ثبات در کشور، رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان افغانستان می‌گوید که برای جلوگیری از بی‌ثباتی بیش‌تر در افغانستان مشارکت زنان در جامعه نیاز است.

خانم امیری افزوده که مشارکت کامل زنان افغانستان در جامعه را نمی‌توان از اولویت خارج کرد.

در سویی دیگر، برخی از کارشناسان عرصه سیاست می‌گویند که برگزاری نشست‌های متعدد درباره افغانستان تاکنون نتیجه‌یی ملموسی به‌دنبال نداشته است.

تلاش‌های منطقه‌یی و جهانی در حالی در پیوند به مساله افغانستان ادامه دارد که تاکنون نزدیک به سه سال هیچ کشوری حاکمیت فعلی افغانستان را به رسمیت نشناخته است؛ اما حکومت سرپرست همواره تاکید کرده که برای گسترش تماس و تعامل با

کشورهای جهان تلاش زیادی کرده‌اند و خواهان روابط نیک و حسنه با تمام کشورهای جهان است.

مهمانان آخرخط
گل‌آغا حسنی، رییس انجمن مردمی عمل
محمد باقر محسنی، نویسنده و فعال سیاسی
نثار احمد شیرزی، تحلیلگر مسایل افغانستان

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv