در ادامه تلاش‌های حکومت سرپرست برای کسب مشروعیت جهانی، این حاکمیت موفق شد تا رییس جمهور چین اعتمادنامه سفیرش را بپذیرد. حالا و در واکنش به این اقدام چین، وزارت خارجه امریکا گفته که چین روشن کند که آیا حکومت سرپرست را به رسمیت شناخته و یا خیر؟ سخنگوی این وزارت تاکید کرده که روابط […]

در ادامه تلاش‌های حکومت سرپرست برای کسب مشروعیت جهانی، این حاکمیت موفق شد تا رییس جمهور چین اعتمادنامه سفیرش را بپذیرد.

حالا و در واکنش به این اقدام چین، وزارت خارجه امریکا گفته که چین روشن کند که آیا حکومت سرپرست را به رسمیت شناخته و یا خیر؟

سخنگوی این وزارت تاکید کرده که روابط فعلی پکن و کابل، تغییری در سیاست امریکا در زمینه رسمیت‌شناسی حکومت سرپرست به وجود نمی‌آورد.

در سویی دیگر، گروه بین‌المللی بحران گفته که کشورهای منطقه در روابط خود با حکومت سرپرست خویشتن‌داری می‌کنند.

در کنار این، گروه بین‌المللی بحران این را هم گفته که حکومت سرپرست فرصت رسمیت‌شناسی از سوی سازمان‌ملل را از دست داده‌است.

اما در این‌سو، حکومت سرپرست پذیرش اعتمادنامه سفیرش از سوی چین را گام مثبت برای تعامل رسمی با جهان عنوان کرده و از دیگر کشورها نیز خواسته که با کابل تعامل کنند.

این در حالیست که همین اکنون هفده نمایندگی سیاسی حکومت سرپرست در کشورهای مختلف فعال اند.

مهمانان آخرخط
محمد میرویس غیاثی، دیپلمات پیشین
عبدالجمیل شیرانی، فعال سیاسی

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv