نماینده ویژه امریکا برای افغانستان می‌گوید که درباره توسعه تعامل دیپلماتیک واحد در حمایت از منافع جمعی مرتبط به افغانستان با مقام‌های هندی گفتگو کرده‌است. آقای ویست از دیدار با معاون وزارت خارجه هند و رییس بخش افغانستان و پاکستان این وزارت خبر داده و گفته که این کشور به کمک‌های بشردوستانه و ارسال دارو […]

نماینده ویژه امریکا برای افغانستان می‌گوید که درباره توسعه تعامل دیپلماتیک واحد در حمایت از منافع جمعی مرتبط به افغانستان با مقام‌های هندی گفتگو کرده‌است.

آقای ویست از دیدار با معاون وزارت خارجه هند و رییس بخش افغانستان و پاکستان این وزارت خبر داده و گفته که این کشور به کمک‌های بشردوستانه و ارسال دارو به افغانستان ادامه می‌دهد.

نماینده امریکا با ارزنده خواندن این دیدارها همچنان گفته که در پیوند به مسیر پیشرو برای افغانستان و نیازهای این کشور در سال جاری نیز با آنان رای‌زنی کرده‌است.

مهمانان آخرخط
حکیم روان، تحلیلگر مسایل افغانستان
محمد عمر نهضت، رییس حزب آما
محمد موسی سعادت، فعال سیاسی

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv