در ادامه رایزنی‌ها ها پیرامون وضعیت جاری کشور، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست‌الوزرا در دیدار با رییس هیات معاونت ملل متحد در افغانستان تحریم‌های بین‌المللی علیه حکومت سرپرست و مقام‌های این حاکمیت را ناعادلانه خوانده و افزودهاست که این تحریم‌ها جلو تعامل و تفاهم سیاسی با جهان را گرفته‌است. مهمانان آخر خط زمان‌گل دهاتی، رییس […]

در ادامه رایزنی‌ها ها پیرامون وضعیت جاری کشور، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست‌الوزرا در دیدار با رییس هیات معاونت ملل متحد در افغانستان تحریم‌های بین‌المللی علیه حکومت سرپرست و مقام‌های این حاکمیت را ناعادلانه خوانده و افزودهاست که این تحریم‌ها جلو تعامل و تفاهم سیاسی با جهان را گرفته‌است.

مهمانان آخر خط

زمان‌گل دهاتی، رییس جبهه صلح افغانستان
عزیزالدین معارج، دیپلمات پیشین و معاون نخست حرکت ملی میانجیگری افغانستان
سیدقریب‌الله سادات، آگاه مسایل سیاسی

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv