در ادامه نشست روز یکشنبه، نمایندگان ویژه شماری از کشورها برای افغانستان در دوحه پایتخت قطر در روز دوم نیز درباره ایجاد اجماع بین المللی در پیوند به مساله افغانستان رای‌زنی کردند. مهمانان آخرخط محمد اسحاق اتمر، استاد دانشگاه محمد حلیم تنویر، مورخ و روزنامه نگار محمد زلمی افغانیار، رهبر جریان همبستگی ملت واحد افغانستان […]

در ادامه نشست روز یکشنبه، نمایندگان ویژه شماری از کشورها برای افغانستان در دوحه پایتخت قطر در روز دوم نیز درباره ایجاد اجماع بین المللی در پیوند به مساله افغانستان رای‌زنی کردند.

مهمانان آخرخط

محمد اسحاق اتمر، استاد دانشگاه
محمد حلیم تنویر، مورخ و روزنامه نگار
محمد زلمی افغانیار، رهبر جریان همبستگی ملت واحد افغانستان

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv