در ادامه نگرانی‌ها از وضعیت حقوق بشری در افغانستان، ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق‌‌بشر سازمان ملل می‌گوید که آینده‌ی باثبات و احترام به حقوق‌‌بشر در افغانستان، مستلزم رسیدگی به معافیت طولانی‌مدت از مجازات در این کشور است. آقای بنت از جامعه جهانی خواسته که نقض حقوق‌بشر در افغانستان را در دادگاه بین‌المللی دادگستری پی‌گیری کنند. […]

در ادامه نگرانی‌ها از وضعیت حقوق بشری در افغانستان، ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق‌‌بشر سازمان ملل می‌گوید که آینده‌ی باثبات و احترام به حقوق‌‌بشر در افغانستان، مستلزم رسیدگی به معافیت طولانی‌مدت از مجازات در این کشور است.

آقای بنت از جامعه جهانی خواسته که نقض حقوق‌بشر در افغانستان را در دادگاه بین‌المللی دادگستری پی‌گیری کنند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل افزوده که تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی در مورد افغانستان در جریان است و ابراز امیدواری کرده که از راه‌هایی دیگری نیز برای پاسخ‌گویی استفاده شود.

در سوی دیگر و در واکنش به سخنان آقای بنت، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست گفته که نسبت به گذشته همه‌ی مردان و زنان در افغانستان، به مراتب مصوونیت فزیکی، مالی و روحی دارند، کسی برحق کسی تجاوز کرده نمی‌تواند، هر فرد صاحب حق شرعی خود است و در امنیت کلی به‌سر می‌برد.

آقای مجاهد گزارش جدید ریچارد بنت را تبلیغ علیه حاکمیت فعلی خوانده‌است.

مهمانان آخرخط
بصیر دهزاد، استاد پیشین دانشگاه کابل و معاون انجمن سراسری حقوق‌دانان افغانستان
محمد سلیم پیگیر، رییس حزب متعهد فکری افغانستان
سید منهاج آغا، آگاه مسایل سیاسی

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv