به دنبال تشویش‌ها از آدرس افغانستان، سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه گفته که افغانستان بزرگترین تهدید برای منطقه است. او این را هم گفته که قدرت د-اعش در سال گذشته پانزده درصد افزایش یافته است. این مقام بلندپایه نظامی مسکو افزوده که هدف اصلی د-اعش گسترش افکار رادیکال و فعالیت‌های تروریستی در مرزهای جنوبی کشورهای […]

به دنبال تشویش‌ها از آدرس افغانستان، سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه گفته که افغانستان بزرگترین تهدید برای منطقه است.

او این را هم گفته که قدرت د-اعش در سال گذشته پانزده درصد افزایش یافته است.

این مقام بلندپایه نظامی مسکو افزوده که هدف اصلی د-اعش گسترش افکار رادیکال و فعالیت‌های تروریستی در مرزهای جنوبی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی است.

وزیر دفاع روسیه تاکید کرده که برای حل بحران در کشورهای منطقه درحال انجام اقدامات پیشگیرانه است.

این در حالیست که مقام‌های حکومت سرپرست همواره چنین ادعاها را رد کرده و افزوده اند که خاک افغانستان به هیچ کشوری تهدید نیست و نگرانی‌ها از این بابت بیجاست.

مهمانان آخرخط
محمد آصف فقیری، نویسنده و پژوهشگر
دکتر رامین کبیرزاده، فعال سیاسی

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv