به دنبال نگرانی‌ها در رابطه به گسترش حملات د اعش خراسان، بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار اعلام کرده که شاخه خراسان د اعش، نه تنها در داخل افغانستان خطر جدی است؛ بلکه این گروه به امریکا و متحدان این ‌کشور نیز به عنوان تهدید قوی باقی مانده‌است. سیگار افزوده که وزارت […]

به دنبال نگرانی‌ها در رابطه به گسترش حملات د اعش خراسان، بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار اعلام کرده که شاخه خراسان د اعش، نه تنها در داخل افغانستان خطر جدی است؛ بلکه این گروه به امریکا و متحدان این ‌کشور نیز به عنوان تهدید قوی باقی مانده‌است.

سیگار افزوده که وزارت خارجه امریکا، این نگرانی‌ها را با حکومت سرپرست افغانستان شریک کرده و از کابل خواسته تا به توافق سال دو هزارو بیست در دوحه متعهد بماند و با تروریستان مبارزه کند.

این در حالیست که سخنگوی حکومت سرپرست ضمن رد گزارش‌های نشرشده از سوی نهادهای خارجی مبنی بر قوی‌تر شدن گروه د اعش در افغانستان، تأکید می‌کند که د اعش در افغانستان در آستانه نابودی قرار دارد و خاک کشور نیز بر ضد هیچ کشوری استفاده نمی‌شود.

مهمانان آخرخط
رحمت‌الله حسن، آگاه امور نظامی
فرهاد ابرار، استاد دانشگاه
دکتر فضل‌من الله ممتاز، دیپلمات پیشین و عضو شورای رهبری روند ملی عدالت‌خواه افغانستان

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv