به دنبال تشویش‌ها از خاک افغانستان، تیم تحلیل و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل در یک گزارش تازه ادعا کرده که روابط حکومت سرپرست با شبکه ال‌قاعده همچنان نزدیک است و این شبکه هشت اردوگاه آموزشی جدید در افغانستان ایجاد کرده‌است. در گزارش اشاره شده که ال‌قاعده همچنان یک تهدید برای افغانستان و […]

به دنبال تشویش‌ها از خاک افغانستان، تیم تحلیل و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل در یک گزارش تازه ادعا کرده که روابط حکومت سرپرست با شبکه ال‌قاعده همچنان نزدیک است و این شبکه هشت اردوگاه آموزشی جدید در افغانستان ایجاد کرده‌است.

در گزارش اشاره شده که ال‌قاعده همچنان یک تهدید برای افغانستان و فراتر از آن است.

اما در سویی دیگر، جان کربی سخنگوی شورای امنیت کاخ سفید گفته که ال‌قاعده توان تهدید امریکا را ندارد.

مهمانان آخرخط
دکتر سیدجواد سجادی، استاد دانشگاه
رحمت‌الله حسن، آگاه امور نظامی
محمد باقر محسنی، نویسنده و فعال سیاسی

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv