وزارت امور خارجه امریکا می گوید که اگر امارت اسلامی موضع اش را در مورد زنان تغییر ندهد، فشار بر آنان بیشتر خواهد شد. همزمان با این، وزارت امور خارجه ناروی نیز گفته است که وضع محدودیت ها از سوی امارت اسلامی بر زنان افغانستان غیرقابل قبول است. از سویی دیگر، امروز شماری از بانوان […]

وزارت امور خارجه امریکا می گوید که اگر امارت اسلامی موضع اش را در مورد زنان تغییر ندهد، فشار بر آنان بیشتر خواهد شد.
همزمان با این، وزارت امور خارجه ناروی نیز گفته است که وضع محدودیت ها از سوی امارت اسلامی بر زنان افغانستان غیرقابل قبول است.
از سویی دیگر، امروز شماری از بانوان در کابل در واکنش به دستور جدید امارت اسلامی در مورد پوشش زنان دست به اعتراض زدند و تاکید کردند که حاکمیت جدید باید در تصمیم اش بازنگری کند.
مهمانان
محمد حکیم تورسن، فعال سیاسی
عبدالصادق حمیدزوی، تحلیل‌گر مسایل سیاسی
محمد یاسین حبیب، رییس حزب بیداری ملی فلاح افغانستان