ضمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان در گفتگو با خبرگزاری تاس گفته که کشورهای منطقه و غربی ها تفاوت های غیرقابل حلی در افغانستان دارند. او این را هم گفته که دبیر کل سازمان ملل جهت ایجاد رویکرد مشترک در باره افغانستان تلاش می کند. این دیپلمات روسی افزوده که نشست دوحه در مورد […]

ضمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان در گفتگو با خبرگزاری تاس گفته که کشورهای منطقه و غربی ها تفاوت های غیرقابل حلی در افغانستان دارند.
او این را هم گفته که دبیر کل سازمان ملل جهت ایجاد رویکرد مشترک در باره افغانستان تلاش می کند.
این دیپلمات روسی افزوده که نشست دوحه در مورد افغانستان نیز به دلیل نبود رویکرد مشترک میان کشورهای غربی و کشورهای منطقه نتیجه یی را به دنبال نداشت.
مهمانان آخر خط
صمد کارمند، تحلیل‌گر مسایل افغانستان
محمد خان کتوازی، فعال سیاسی

Join us on Social Media:
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv