به دنبال نگرانی‌ها از احتمال بدترشدن وضعیت افغانستان، شورای هماهنگی نمایندگی‌های دیپلماتیک کشور گفته است که بحران افغانستان در حال بدترشدن است و این بحران، کشورهای منطقه و تمام جهان را تهدید می‌کند. شورای نمایندگی‌های دیپلماتیک افزوده که تقویت وحدت میان اقوام افغانستان، پیش‌شرط اساسی غلبه بر چالش‌ها است. این در حالیست که حکومت سرپرست […]

به دنبال نگرانی‌ها از احتمال بدترشدن وضعیت افغانستان، شورای هماهنگی نمایندگی‌های دیپلماتیک کشور گفته است که بحران افغانستان در حال بدترشدن است و این بحران، کشورهای منطقه و تمام جهان را تهدید می‌کند.
شورای نمایندگی‌های دیپلماتیک افزوده که تقویت وحدت میان اقوام افغانستان، پیش‌شرط اساسی غلبه بر چالش‌ها است.
این در حالیست که حکومت سرپرست همواره نگرانی‌ها در پیوند به بدترشدن وضعیت افغانستان را بیجا خوانده و تاکید کرده که وضعیت در کشور در حال بهبودی است و هیچ جای نگرانی هم وجود ندارد.
مهمانان آخر خط
دکتر فضل من الله ممتاز، دیپلمات پیشین و عضو شورای رهبری روند ملی عدالت‌خواه افغانستان
توریالی همت، آگاه مسایل سیاسی
شهاب‌الدین سرمند، تحلیل‌گر مسایل افغانستان

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv