آخرخط: ادامه تلاش‌های برای کسب مشروعیت جهانی؛ متقی با هیات امریکایی چه گفت؟ ۱۴ سرطان ۱۴۰۱

آخرخط: ادامه تلاش‌های برای کسب مشروعیت جهانی؛ متقی با هیات امریکایی چه گفت؟

شماری از آگاهان می گویند که یک سو در کابل بر طبل نپذیرفتن خواست های جهانی کوبیده می شود، در سوی دیگر مذاکرات فشرده در دوحه برای تعامل با جهان و به ویژه با کشورهای غربی ادامه دارد. همزمان با این، در نشست عالمان دین در کابل هم بر مشروعیت حکومت داخلی تاکید و از […]

آخرخط بایگانی - صفحه 175 از 203 - شبکه تلویزیون نور
حکومت وحدت ملی و دوام تا پنج سال ۲۳ حمل ۱۳۹۵

حکومت وحدت ملی و دوام تا پنج سال

جان کری؛ وزیر خارجه ی امریکا که شام دی روز به کابل آمده بود، در نشست مشترک خبری با رییس جمهور غنی، زنگ تمدید حکومت وحدت ملی را، پیش از به پایان رسیدن زمان آن به صدا در آورد در حالی که بربنیاد تفاهم نامه ی سیاسی عمر این حکومت دوسال و اکنون در آستانه […]

رای اعتماد مجلس نمایندگان به نامزدان وزارت امور داخله و دادستانی کل ۲۳ حمل ۱۳۹۵

رای اعتماد مجلس نمایندگان به نامزدان وزارت امور داخله و دادستانی کل

سرانجام پس از انتظار و تاکید زیاد نمایندگان مجلس درشورای ملی، وزارت داخله و دادستانی کل کشور از اداره سرپرستان بیرون شد. درنشست امروز مجلس نمایندگان، تاج محمد جاهد و محمد فرید حمیدی با کسب بیشترین آرای تائیدی از سوی مجلس نمایندگان، به ترتیب به عنوان وزیر امور داخله و دادستان کل کشور انتخاب شدند. […]

مهاجرین افغان؛ سر درگمی درخارج و بی مهری در داخل ۲۰ حمل ۱۳۹۵

مهاجرین افغان؛ سر درگمی درخارج و بی مهری در داخل

پس از شدت گرفتن جنگ و نا امنی درافغانستان، موجی از شهروندان کشور برای تامین معاش و زندگی بهتر به کشورهای اروپایی رُوکردند. اما بارها خبرهای بدی از وضعیت بد مهاجرین در کمپ های مهاجرین و کشورهای خارجی ا ز مجرای رسانه ها نشرشده است. درهمین حال، وزیر امور خارجه می گوید که از ابتدای […]

احتمال تعدیلات در قانون ثبت احوال نفوس ۲۰ حمل ۱۳۹۵

احتمال تعدیلات در قانون ثبت احوال نفوس

آماده‌گی های حکومت وحدت ملی برای شرکت در نشست وارسا ۲۰ حمل ۱۳۹۵

آماده‌گی های حکومت وحدت ملی برای شرکت در نشست وارسا

شورای امنیت ملی به نهاد های امنیتی دستور داده است که برای شرکت در نشست وارسا آماده‌گی بگیرند.قرار است این نشست در ماه جولای سال جاری برگزار شود و کشور های کمک کننده افغانستان، در این نشست چگونگی کمک های شان به دولت افغانستان را توضیح دهند.آما دیده شود که دولت افغانستان برای دوام کمک […]

افزایش فقر درافغانستان پس از خروج نیروهای خارجی ۱۹ حمل ۱۳۹۵

افزایش فقر درافغانستان پس از خروج نیروهای خارجی

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور گفته است که پس از خروج نیروهای خارجی، فقر در افغانستان افزایش یافته است. آقای غنی که در مراسم افتتاحیه نشست بورد مشترک نظارت و انسجام در کابل صحبت می‌کرد اظهار داشت که فقر در افغانستان از ۴۶ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۴۹ درصد در سال ۲۰۱۴ افزایش […]

۱۸ حمل ۱۳۹۵

چرا این همه گماشتن های کابینه وقت می گیرد؟

نامزدهای وزارت داخله، دادستانی کل و یک تن برای عضویت در  داد گاه عالی، برای کسب رای اعتماد، به پارلمان معرفی شدند. این در حالی است که وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی، تا هنوز توسط سرپرست ها اداره می شود. وزارت دفاع کمتر از دو سال است که توسط سرپرست اداره می شود […]

پیشرفت گفتگوهای صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار ۱۸ حمل ۱۳۹۵

پیشرفت گفتگوهای صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار

https://www.youtube.com/watch?v=btBGMjD4Tl4&index=1&list=PL8FMiWLDOgTLrmL8gbud66PStfzdRRXHr