آخرخط: از اعتراض‌های مدنی تا نگرانی‌های جهانی؛ زنان افغانستان چه می‌خواهند؟ ۲۹ جدی ۱۴۰۰

آخرخط: از اعتراض‌های مدنی تا نگرانی‌های جهانی؛ زنان افغانستان چه می‌خواهند؟

کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید امارت اسلامی با ممانعت کار زنان به گسترش بحران بشری در افغانستان افزوده‌است. این گروه در اعلامیه‌‍ای هشدار می‌دهند که رهبران امارت اسلامی در حال نهادینه کردن تبعیض و خشونت مبتنی بر جنیست در مقیاس وسیع و سیستماتیک علیه زنان و دختران هستند. این سازمان حکومت سرپرست افغانستان […]

آخرخط بایگانی - صفحه 183 از 189 - شبکه تلویزیون نور
نگرانی خبرنگاران از افزایش « سانسور » در رسانه ها ۲۵ سنبله ۱۳۹۴

نگرانی خبرنگاران از افزایش « سانسور » در رسانه ها

آزادی بیان وفعالیت رسانه های آزاد در کشور، یکی از دست آوردهای مهم دولت و مردم افغانستان طی یک دهه ی گذشته پنداشته می شود. دراین یک دهه خبرنگاران زیادی قربانی خشونت ها و نا امنی ها در افغانستان شدند و شمار زیادی بارها مورد خشونت قرار گرفتند. به تازه گی اما، نظرسنجی تازه ی […]

روابط افغانستان و پاکستان و یخ های که آب شدنی نیست ۲۴ سنبله ۱۳۹۴

روابط افغانستان و پاکستان و یخ های که آب شدنی نیست

پس ازشکل گیری حکومت وحدت ملی درکشور، رییس جمهورغنی بخش مهم و بزرگ سیاست خارجی اش را بربهبود روابط با پاکستان متمرکز ساخت و تلاش های زیادی برای ایجاد رویحه تعامل و ازمیان برداشتن روحیه و رویکرد تقابل میان دوکشور کرد. نزدیکی حکومت وحدت ملی با پاکستان به حدی بود که سازمان های استخباراتی دوکشور […]

اصلاحات انتخاباتی و چشم انداز ناروشن برگزاری انتخابات پارلمانی ۲۳ سنبله ۱۳۹۴

اصلاحات انتخاباتی و چشم انداز ناروشن برگزاری انتخابات پارلمانی

یکی از اولویت های مهم حکومت وحدت ملی آوردن اصلاحات ژرف انتخاباتی درنظام و نهادهای انتخاباتی افغانستان است. با آن که بیش از ده ماه ازعمر این حکومت سپری شده است، اما هنوز کار آوردن اصلاحات انتخاباتی به صورت رسمی آغازنشده است. چندی پیش کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی بسته پیشنهادی یازده ماده ای خودرا […]

چهاردهمین سالگرد شهادت احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور ۱۹ سنبله ۱۳۹۴

چهاردهمین سالگرد شهادت احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور

چهاردهمین سالگرد شهادت احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور ۱۸ سنبله ۱۳۹۴

چهاردهمین سالگرد شهادت احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور

تایید هفت ماده بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی از سوی رییس جمهور ۱۷ سنبله ۱۳۹۴

تایید هفت ماده بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی از سوی رییس جمهور

اصلاحات انتخاباتی که یکی از موادمهم توافق نامه سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی است، هنوزهم کاررسمی آن برای آوردن اصلاحات درنظام انتخاباتی آغازنشده است. هرچند چند روز پیش کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی بسته یازده ماده ی خودرا به حکومت وحدت ملی پیش کش کرد، اما گفته می شود که از این یازده مورد، هفت […]

دستاورد نشست های ریکای ششم و سام برای حکومت وحدت ملی ۱۶ سنبله ۱۳۹۴

دستاورد نشست های ریکای ششم و سام برای حکومت وحدت ملی

افغانستان نقطه ی اتصال آسیا؛ حرف محوری نشست های سام و ریکا ۱۵ سنبله ۱۳۹۴

افغانستان نقطه ی اتصال آسیا؛ حرف محوری نشست های سام و ریکا

شاید هیچ کشوری مانند افغانستان دراین چند سال پسین، مورد توجه جامعه ی جهانی قرارنگرفته باشد. گذشته ازحمایت سیاسی – نظامی که کشورهای زیادی از افغانستان دارند، کمک های مالی زیادی نیز شده است و تاکنون، بالاتر ازبیست همایش جهانی و منطقه یی با محوریت چالش های افغانستان برگزارشده است. در پایان هفته گذشته نشست […]