بمناسبت روز جهانی قدس 21 حمل 1403

بمناسبت روز جهانی قدس

روز جهانی قدس شریف یکی از روز های است که در این روز مسلمین از سرتاسر جهان به خیابانها می ریزند و از داعیه برحق ملت مظلوم و درد و رنج کشیده فلسطین حمایت و دفاع می کنند. امسال این روز در حال تجلیل می گردد که نسبت به هر زمان دیگر مردم فلسطین در […]

رمضان کریم
تفکر در آفرینش 04 حمل 1403

تفکر در آفرینش

تفکر و تدبر در خلقت و آفرینش سبب تقویت ایمان در فرد می گردد. مصنوعات الله متعال متعدد و گونا گون است و هرکس می تواند در یک بخشی از آن فکر کند و تأمل ورزد که از عبادت های بدون قید وشرط محسوب می گردد. ما در این برنامه در مورد ارزش تفکر و […]

بهار معنویت و طبعیت 04 حمل 1403

بهار معنویت و طبعیت

آمدن ماه مبارک رمضان امسال با فرا رسیدن بهار قرین و همگام صورت گرفت. ماه مبارک رمضان بهار قرآن و بهار دل ها و صیقل دهنده قلب های انسان ها است و بهار شکوفای طبعیت و رویدن سبزهای و طراوت و تازگی در هستی و طبعیت است که خداوند متعال خالق همه آن است. ما […]

رمضان و تعاون اجتماعی 02 حمل 1403

رمضان و تعاون اجتماعی

همکاری و تعاون اجتماعی با دیگران در تمام زمینه‌ها و زمان‌ها یکی از خصلت‌های نیک و پسندیده‌ی است که از لحاظ اخلاقی برای جامعه خیلی سودمند و آموزنده و ازسوی دیگر برای دیگران منفعت به وجود می‌آورد. مخصوصا این تعاون و تساند در ماه مبارک رمضان مضاعف گردد که هم اجر و ثواب آن بی‌شتر […]