نقش ایمان در زندگی – بخش اول 25 دلو 1402

نقش ایمان در زندگی – بخش اول

ایمان در زندگی نقش‌های زیادی دارد و به زندگی انسان‌ها هدایت و نور می‌بخشد. ایمان در زندگی معجزه‌های می‌کند که گاهی آدمی قدر وقدرت آن را درک نمی‌کند. ایمان در فرهنگ اسلامی عبارت است از اقرار به زبان و تصدیق قلبی و عمل به مقتضیات آن. ما دراین برنامه درمورد نقش ایمان در زندگی بحث […]

هدایت نور بایگانی - شبکه تلویزیون نور، Noor TV Network, Afghanistan
بیداری اسلامی –بخش اول 10 دلو 1402

بیداری اسلامی –بخش اول

بیداری اسلامی احساس، شعور، ادراک و یک عملیه‌ی انسانی و اسلامی است. بیداری به وسیله اسلام صورت می‌گیرد. عمل به احکام و شعایر و مبانی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و هویتی اسلامی باعث به وجود آمدن روند بیداری در انسان و مخصوصا مسلمانان می‌گردد. ما در این برنامه در مورد بیدار اسلامی بحث و […]

نقش ایمان دررشد اقتصاد 01 دلو 1402

نقش ایمان دررشد اقتصاد

ایمان درزندگی فردی ومادی مسلمان نقش اساسی واصولی دارد وتمام ابعاد زندگی انسان را تحت پوشش خود قرار میدهد و ازجمله دررشد وتوسعه‌ی مسائل متعلق به اقتصادی کشور ها نقش به سزایی دارد که نمیشود آن را نا دیده گرفت. ما در این بحث وبرنامه پیرامون نقش ایمان دررشد شاخص اقتصادی بحث وگفت‌وگو کرده‌ایم. مهمان: […]

اهمیت اسلام و سیاست 26 جدی 1402

اهمیت اسلام و سیاست

اسلام دینی است که در تمام شئون زندگی انسان ها دخیل است. در تمام رگه های زندگی مادی و معنوی مسلمانان نفوذ کامل و شامل دارد و اسلام هرگز پیروانش را در وادی بلا تکلیفی رها نمی کند و بلکه انسان ها را در زندگی سیاسی راهنما و راهپیما است. اسلام و سیاست داستان جدا […]

فلسطین در محراق توجه عدالت خواهان –  بخش دوم 18 جدی 1402

فلسطین در محراق توجه عدالت خواهان – بخش دوم

حقوق بشر یکی از مباحث و مولفه‌های اساسی در جهان امروز محسوب می‌گردد. نهاد حقوق بشر سازمان ملل متحد ماده‌ها و مصوبه‌های زیادی در زمینه‌ی احقاق حقوق انسانی و به حیث یگانه مرجع مدافع از حقوق انسان در سطح جامعه‌ی جهانی شناخته می‌شود. اما با مرور زمان و مخصوصا جنگ غزه و زیر پا گذاشتن […]

نقش اخلاق در زندگی 17 جدی 1402

نقش اخلاق در زندگی

اخلاق یکی از اصول و پایه های محکم نظام اخلاق اسلامی محسوب می گردد. یک بخش مهم و ارزشمند آموزه های قرآنکریم و احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم را اخلاق تشکیل میدهد و رسول الله صلی الله علیه وسلم فلسفه‌ی ارسال رسالت خودشان را تکمیل مکارم و ارزش های اخلاقی معرفی کرده اند. مهمان: […]

حقوق انسان از دیدگاه اسلام و قوانین بین‌الملل 14 جدی 1402

حقوق انسان از دیدگاه اسلام و قوانین بین‌الملل

انسان به عنوان گل سرسبد هستی و مخلوق ممتاز الله متعال در گیستی است. خداوند انسان را خلق نموده و برایش حقوق و امتیازات فراوانی داده است که این حقوق و وجایب انسانی گاهی حقوق طبعی است و گاهی هم حقوق اجتماعی و قراردادی. دین مقدس اسلام به انسان حقوق طبعی و قراردادی را در […]

اهمیت اخوت و همکاری در میان مسلمانان 12 جدی 1402

اهمیت اخوت و همکاری در میان مسلمانان

یکی از اقتضاآت مهم برادری دینی برابری در تمام امور زندگی فردی و اجتماعی است. در جای که در امر برادری برابری و مساوات و همچنان تعاون و همکاری ها در زمینه های مختلف زندگی وجود نداشته باشد، معنایش این است که اصل برادری دینی تنها در شعار درنظر گرفته شده است و به ماهیت […]

فلسطین در محراق توجه عدالت خواهان 05 جدی 1402

فلسطین در محراق توجه عدالت خواهان

حقوق بشر یکی از مباحث و مولفه‌های اساسی در جهان امروز محسوب می‌گردد. نهاد حقوق بشر سازمان ملل متحد ماده‌ها و مصوبه‌های زیادی در زمینه‌ی احقاق حقوق انسانی و به حیث یگانه مرجع مدافع از حقوق انسان در سطح جامعه‌ی جهانی شناخته می‌شود. اما با مرور زمان و مخصوصا جنگ غزه و زیر پا گذاشتن […]