ویژه برنامه افطاری: کمک و هم‌دلی ۱۴ ثور ۱۴۰۱

ویژه برنامه افطاری: کمک و هم‌دلی

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترمه شهرور مرادیان، خاطره حصار، و محترم عبدالباری حمدی، اعضای نهاد هم‌دلی وسازندگی

ویژه برنامه ها بایگانی - شبکه تلویزیون نور |Noor TV Network, Afghanistan
ویژه برنامه‌ی افطاری ۰۶ ثور ۱۴۰۱

ویژه برنامه‌ی افطاری

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم ضیاءالحق مهرنوش، شاعر

ویژه برنامه‌ی افطاری:  رمضان وقرآن ۰۵ ثور ۱۴۰۱

ویژه برنامه‌ی افطاری: رمضان وقرآن

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم امام‌الدین ماجدی، استاد دانشگاه و حجت‌الله پشه‌یی، استاد حفظ و تجوید

ویژه برنامه‌ی افطاری: شب قدر و صدقه فطر ۰۴ ثور ۱۴۰۱

ویژه برنامه‌ی افطاری: شب قدر و صدقه فطر

در این برنامه بحثی داشتیم با روح الله رحیمی، استاد دانشگاه و محمد الیاس، قاری قرآن کریم

ویژه برنامه‌ی افطاری: شیوه‌های یادگیری و حفظ قرآن ‌کریم ۰۳ ثور ۱۴۰۱

ویژه برنامه‌ی افطاری: شیوه‌های یادگیری و حفظ قرآن ‌کریم

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم حجت‌الله پشیی، استاد حفظ و تجوید

ویژه برنامه‌ی افطاری: نقش عبادت در اصلاح اخلاق اجتماعی ۰۳ ثور ۱۴۰۱

ویژه برنامه‌ی افطاری: نقش عبادت در اصلاح اخلاق اجتماعی

در این برنامه صحبتی داشتیم با عبدالرحمان الهی، استاد دانشگاه

ویژه برنامه‌ی افطاری: قرآن و روزه ۰۱ ثور ۱۴۰۱

ویژه برنامه‌ی افطاری: قرآن و روزه

در این برنامه صحبتی داشتیم با دوکتور حسیب الله نیازی، استاد دانشگاه و نجیب الله حنیف، استاد دانشگاه

ویژه برنامه‌ی افطاری: رمضان و تعاون اجتماعی ۳۱ حمل ۱۴۰۱

ویژه برنامه‌ی افطاری: رمضان و تعاون اجتماعی

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم محمد موسی روحانی، اگاه مسایل دینی و سید مختار زیدی، استاد دانشگاه

ویژه برنامه‌ی افطاری ۳۰ حمل ۱۴۰۱

ویژه برنامه‌ی افطاری

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم سید محمد باقرکاظمی، شاعر و فعال رسانه‌ای