امت: آداب و روش های گفت‌وگو در فرهنگ اسلامی ۲۷ جدی ۱۴۰۰

امت: آداب و روش های گفت‌وگو در فرهنگ اسلامی

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم محمد زمان مزمل، نویسنده و فعال سیاسی و عبدالناصر شفیق، استاد دانشگاه و محقق اسلامی

سایر برنامه ها بایگانی - صفحه 172 از 178 - شبکه تلویزیون نور
قسمت پنجاه ونو ۰۳ سنبله ۱۳۹۴

قسمت پنجاه ونو

در محوطه زندان پلچرخی کابل میدان های به نام پولیگون قرار دارد که به گورهای دسته جمعی شخصیت های سیاسی ، احزاب اسلامی ومردم عادی که در زمان کمونیست ها به انواع جرم های سیاسی گرفتار شده و بدون محاکمه اعدام شدند ویا هم به صورت زنده در این پولیگون ها به مرگ محکوم شده […]

قسمت پنجاه وهشت ۰۳ سنبله ۱۳۹۴

قسمت پنجاه وهشت

در محوطه زندان پلچرخی کابل میدان های به نام پولیگون قرار دارد که به گورهای دسته جمعی شخصیت های سیاسی ، احزاب اسلامی ومردم عادی که در زمان کمونیست ها به انواع جرم های سیاسی گرفتار شده و بدون محاکمه اعدام شدند ویا هم به صورت زنده در این پولیگون ها به مرگ محکوم شده […]

شناسنامه های الکترونیک؛ دروغی از پشت نقاب، یا سوژه ی اهمی در خواب؟ ۰۳ سنبله ۱۳۹۴

شناسنامه های الکترونیک؛ دروغی از پشت نقاب، یا سوژه ی اهمی در خواب؟

توزیع شناس‌ نامه‌های الکترونیک افسانه‌ یی که پوشش مستندش داده بودند، دوباره نقابش برداشته ‌شد؛ پیما‌ن‌های ظاهرا برگشت‌ ناپذیر و قاطع رهبران شکسته شد، امید مردم دوباره از راست رویی دولت مردان در این خصوص بریده شد و، دست های سنگ انداز بر فراز اراده ی رهبران، آرزوی مردم و منافع ملی کشور کشیده و […]

طرح کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، اصلاحات مورد نظر را در خود خواهد داشت؟ ۰۲ سنبله ۱۳۹۴

طرح کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، اصلاحات مورد نظر را در خود خواهد داشت؟

https://www.youtube.com/watch?v=PqZAD5iP0RU نود درصد از شهروندان کشور خواهان اصلاحات انتخاباتی اند. نزدیک به سیزده ملیون شهروند کشور واجد شرایط رای دادن اند؛ اما در سراسر کشور، بیش از ۲۱ ملیون کارت رای دهی توزیع شده است که این خود زمینه را برای تقلب مساعد می کند. این ها، نکات اند که رییس کمیسون اصلاح نظام انتخاباتی، […]

قسمت پنجاه وهفت ۰۱ سنبله ۱۳۹۴

قسمت پنجاه وهفت

در محوطه زندان پلچرخی کابل میدان های به نام پولیگون قرار دارد که به گورهای دسته جمعی شخصیت های سیاسی ، احزاب اسلامی ومردم عادی که در زمان کمونیست ها به انواع جرم های سیاسی گرفتار شده و بدون محاکمه اعدام شدند ویا هم به صورت زنده در این پولیگون ها به مرگ محکوم شده […]

قسمت پنجاه وشش ۰۱ سنبله ۱۳۹۴

قسمت پنجاه وشش

در محوطه زندان پلچرخی کابل میدان های به نام پولیگون قرار دارد که به گورهای دسته جمعی شخصیت های سیاسی ، احزاب اسلامی ومردم عادی که در زمان کمونیست ها به انواع جرم های سیاسی گرفتار شده و بدون محاکمه اعدام شدند ویا هم به صورت زنده در این پولیگون ها به مرگ محکوم شده […]

قسمت پنجاه و پنج ۰۱ سنبله ۱۳۹۴

قسمت پنجاه و پنج

در محوطه زندان پلچرخی کابل میدان های به نام پولیگون قرار دارد که به گورهای دسته جمعی شخصیت های سیاسی ، احزاب اسلامی ومردم عادی که در زمان کمونیست ها به انواع جرم های سیاسی گرفتار شده و بدون محاکمه اعدام شدند ویا هم به صورت زنده در این پولیگون ها به مرگ محکوم شده […]

شناس‌نامه‌‌های الکترونیک؛ از پیمان‌های سپیدار تا سنگ‌اندازی‌های دربار ۰۱ سنبله ۱۳۹۴

شناس‌نامه‌‌های الکترونیک؛ از پیمان‌های سپیدار تا سنگ‌اندازی‌های دربار

توزیع شناس‌نامه‌های برقی؛ این روند مهم و ارزش‌مند ملی-میهنی، سنگ‌اندازی‌ها در راه آغازش به نمای روزافزونی روبه افزایش‌است و حتا، بگومگوهای این‌شب‌وروز می‌رسانند، که رییس‌جمهوری‌غنی نیز به یکی‌از سنگ‌های بزرگ در مسیر این فرایند تبدیل شده‌است. پس‌از دوسال کش‌وگیر و تنش‌ها، حکومت وحدت ملی با روی‌کار آمدنش چندین بار ظاهرا اقدام به راه‌اندازی این روند […]