امت: میلاد نور و رحمت ۰۱ میزان ۱۴۰۲

امت: میلاد نور و رحمت

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم محمد رفع صدیقی، استاد علوم اسلامی   Join us on Social Media Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv […]

امت بایگانی - شبکه تلویزیون نور، Noor TV Network, Afghanistan
برنامه امت: توهین به قرآن کریم و واکنش‌ها ۰۴ سنبله ۱۴۰۲

برنامه امت: توهین به قرآن کریم و واکنش‌ها

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم میرویس عزیزی، استاد دانشگاه           Join us on Social Media Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af Noor TV on […]

برنامه امت: اضرار مواد مخدر در جامعه ۲۱ اسد ۱۴۰۲

برنامه امت: اضرار مواد مخدر در جامعه

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم عبدالدیان زاهد، استاد علوم اسلامی             Join us on Social Media Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af Noor […]

برنامه امت: نقش رسانه ها در جامعه ۱۴ اسد ۱۴۰۲

برنامه امت: نقش رسانه ها در جامعه

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم بهاء الدین بقایی، استاد دانشگاه           Join us on Social Media Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af Noor TV […]

برنامه امت: پیام‌های نهضت امام حسین رضی‌الله‌ عنه ۰۷ اسد ۱۴۰۲

برنامه امت: پیام‌های نهضت امام حسین رضی‌الله‌ عنه

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم سید مصطفی مرتضوی، عالم دین و محترم توریالی همت، فعال سیاسی         Join us on Social Media Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS Noor TV […]

برنامه امت: فلسفه تعلیم و تربیه ۳۱ سرطان ۱۴۰۲

برنامه امت: فلسفه تعلیم و تربیه

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم دکتور خیرالله خیرخواه، استاد دانشگاه                   Join us on Social Media Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS Noor TV on […]

برنامه امت: ترکیه و عضویت در اتحادیه اروپا ۲۴ سرطان ۱۴۰۲

برنامه امت: ترکیه و عضویت در اتحادیه اروپا

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم عبدالناصر شفیق، نویسنده، استاد دانشگاه و فعال سیاسی         Join us on Social Media Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af […]

برنامه امت: عدالت و وحدت در یک جامعه ۱۸ سرطان ۱۴۰۲

برنامه امت: عدالت و وحدت در یک جامعه

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم عبدالجبار اکبری، استاد دانشگاه               Join us on Social Media: Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv Noor […]

امت: احکام و فلسفه عید و قربانی ۰۳ سرطان ۱۴۰۲

امت: احکام و فلسفه عید و قربانی

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم عبدالواجد شیخ زاده، استاد دانشگاه و محترم مرتضوی، کارشناس مسائل اسلامی           Join us on Social Media Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af Noor […]