قدس شریف و مسئولیت ما 26 حمل 1403

قدس شریف و مسئولیت ما

قدس یا مسجدالاقی یکی از مکان های بزرگ و مبارکی در فرهنگ اسلامی محسوب می شود. مسجدالاقصی نخستین قبله مسلمانان و سرزمین إسرا و معراج رسول الله صلی الله علیه وسلم است. بنا براین این سرزمین از اهمیت خیلی زیادی در باور مسلمانان برخور دار است و هر مسلمان نسبت به آن احساس مسئولیت در […]

امت
نگاهی به وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور 19 حوت 1402

نگاهی به وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور

تجارت و صعنت دو پایه اساسی و ارزشمند ومهم اقتصادی یک جامعه است. اگر در جامعه که تجارت و صنعت آن ناکام و نا کارآمد باشد، بخش عمده اقتصادی کشور فلج شده‌است. در افغانستان وضعیت تجارت و صنعت با شیب و فرازهای فراوان مواجه است. ما در این برنامه پیرامون وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور […]

نگاهی به وضعیت کنونی مسلمانان 12 حوت 1402

نگاهی به وضعیت کنونی مسلمانان

نگاه جدید به وضعیت مسلمانان در جهان یکی از عمده‌ترین مسائیل وارزشهای است که باید بدان پراخت و داشته‌ها و نداشته‌ها و چگونگی و چرایی و جایگاه مسلمانان را به بحث و بررسی گرفت. کاوش و تحقیق در اوضاع و احوال مسلمین کاری عالمان دین آگاه و درد مند جامعه است. ما در این برنامه […]

نقش جوانان در سیاست 05 حوت 1402

نقش جوانان در سیاست

جوانان ستون فقرات جامعه محسوب میشوند. جوانان نقش های ارزشمند وتعین کننده درتحولات جامعه دارند. هیچ نیروی دردنیا از نقش و اهمیت نسل جوان در تغییرات و تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه بشری ندارد. ما در این برنامه درمورد نقش جوانان در سیاست بحث وگفتگو کرده ایم. مهمان: ثناءالحق سایف Join us on Social Media […]

فلسطین در اندیشه‌ی اسلامی 28 دلو 1402

فلسطین در اندیشه‌ی اسلامی

فسلطین قلب تبنده و نبض زنده جهان اسلام است. فلسطین سرزمین معراج و اسراء حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم است و این منطقه که مرکز خارومیانه نیز است، از لحاظ جیوپولیتیک و جیو اکونومیک ارزش و اهمیت فراوانی دارد. از لحاظ تاریخی نیز فلسطین میان ادیان بزرگ آسمانی چون یهودیت، مسیحیت و اسلام […]

اهمیت و ضرورت وحدت 23 دلو 1402

اهمیت و ضرورت وحدت

وحدت و همبستگی یکی از نقاط برجسته و مهم در فکر اسلامی است و برای جامعه اسلامی نیاز و ضرورت مبرم است تا به وحدت و یک پارچگی لازم دست یابند. در قرآنکریم و احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم درمورد اهمیت و ضرورت وحدت اسلامی تاکیدات اکید صورت گرفته است. ما در این برنامه […]

حقوق زن در فرهنگ اسلامی 14 دلو 1402

حقوق زن در فرهنگ اسلامی

زن در اندیشۀ اسلامی از حقوق و جایگاه بلندی برخوردار است. زن و مرد در فرهنگ اسلامی از لحاظ حقوق و وجایب انسانی هیچ تفاوتی میان هم ندارند. زنان می‌توانند که در جامعه اسلامی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تربیتی نقش برجسته و برازنده ایفا کنند. ما در این برنامه درمورد نقش […]

نگاهی به رابطۀ اسلام و سیاست 07 دلو 1402

نگاهی به رابطۀ اسلام و سیاست

قصه رابطۀ اسلام و سیاست، قصه طولانی و نفس‌گیر و بحث برانگیز است. اسلام در ذات خودش دینی است که با سیاست گره خورده و عجین شده است و سرشت اسلام با سیاست پیوند عمیق و ناگسستنی دارد. ما دراین بحث در پیرامون رابطۀ اسلام با سیاست گفت‌وگو کرده‌ایم، انک خدمت علاقمند بحث دین و […]

علل و عوامل عقب ماندگی جهان اسلام 30 جدی 1402

علل و عوامل عقب ماندگی جهان اسلام

جهان اسلام در طول تاریخ فرود و فرازهای فراوانی را پشت سر گذاشته است. در زمانی به تقدم و ترقی های زیادی دست یافتند و بعدا به سیر نزولی گراییدند. علل و عوامل که مسلمانان درگذشته پیشرفت داشتند واکنون عقب گرد کرده اند در چیست؟ این پرسش و پرسش های مرتبط به آن را ما […]