امت: حج در فرهنگ اسلامی 06 جوزا 1402

امت: حج در فرهنگ اسلامی

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم پوهاند دکتور محمدعثمان روحانی، استاد دانشگاه       Join us on Social Media Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af Noor TV Website: http://www.noortv.af […]

امت بایگانی - شبکه تلویزیون نور، Noor TV Network, Afghanistan
امت: هشت ثور رویداد و روایتی از آزادی 09 ثور 1402

امت: هشت ثور رویداد و روایتی از آزادی

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم توریالی همت ، شخصیت جهادی             Join us on Social Media Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af Noor TV […]

امت: فضیلت دهه اخیر ماه مبارک رمضان، خصوصا شب قدر 26 حمل 1402

امت: فضیلت دهه اخیر ماه مبارک رمضان، خصوصا شب قدر

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم مولوی محمد رفیع صدیقی، استاد علوم اسلامی     Join us on Social Media Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af Noor TV Website: http://www.noortv.af […]

امت: همکاری‌های اجتماعی 19 حمل 1402

امت: همکاری‌های اجتماعی

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم استاد اسد الله سعید، محقق و نویسنده     Join us on Social Media Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af Noor TV Website: http://www.noortv.af […]

امت: پیام‌های اجتماعی ماه مبارک رمضان 12 حمل 1402

امت: پیام‌های اجتماعی ماه مبارک رمضان

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم مولوی سعید، استاد دانشگاه   Join us on Social Media Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af Noor TV Website: http://www.noortv.af Noor TV Website: http://www.noortv.tv

برنامه امت: نگاهی بر عرفان و تصوف اسلامی 05 حمل 1402

برنامه امت: نگاهی بر عرفان و تصوف اسلامی

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم بهاءالدین بقایی – استاد دانشگاه Join us on Social Media Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af Noor TV Website: http://www.noortv.af Noor TV Website: http://www.noortv.tv

برنامه امت: سرنوشت اوکراین و تاثیر آن بر افغانستان است 28 حوت 1401

برنامه امت: سرنوشت اوکراین و تاثیر آن بر افغانستان است

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم برنا صالحی – کارشناس روابط بین الملل

برنامه امت: نقش گفت‌وگوها در حل منازعات 13 حوت 1401

برنامه امت: نقش گفت‌وگوها در حل منازعات

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم نظام الدین صالح – استاد دانشگاه

برنامه امت: نگاهی به کارکرد فلسفه اسلامی 06 حوت 1401

برنامه امت: نگاهی به کارکرد فلسفه اسلامی

در این برنامه صحبتی داشتیم همراه محترم بهاء الدین بقایی – استاد دانشگاه و محقق عرفان و فلسفه اسلامی