پس از ده روز مذاکرات فشرده، دو حزب بزرگ پاکستان اعلام کردند که برسر تشکیل حکومت ایتلافی به توافق رسیدند. بر بنیاد این توافق، شهباز شریف سمت نخست‌وزیری را به دست خواهد آورد و آصف علی زرداری رئیس‌جمهور آینده پاکستان خواهد شد. بلاول بوتو و شهباز شریف این توافق را اعلام کرده و گفتند که […]

پس از ده روز مذاکرات فشرده، دو حزب بزرگ پاکستان اعلام کردند که برسر تشکیل حکومت ایتلافی به توافق رسیدند. بر بنیاد این توافق، شهباز شریف سمت نخست‌وزیری را به دست خواهد آورد و آصف علی زرداری رئیس‌جمهور آینده پاکستان خواهد شد.

بلاول بوتو و شهباز شریف این توافق را اعلام کرده و گفتند که حکومت ایتلافی آنها حمایت احزاب کوچکتر را نیز با خود دارد.

حزب مسلم لیگ در انتخابات هشت فبروری هفتاد و نه کرسی و حزب مردم پنجاه و شش کرسی را به دست آوردند. اکنون، آنها با حمایت چهار حزب دیگر دوصد و شصت و چهار کرسی را در مجلس ملی آینده پاکستان در اختیار خواهند داشت.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv