محسن داور عضو مجلس نمایندگان پاکستان و رهبر جریان دموکراتیک ملی این کشور می‌گوید که امریکا با همکاری پاکستان جنگ جدید نیابتی را در منطقه آغاز کرده است. آقای داور در گفت‌وگو با رسانه‌ها تاکید کرده که اشتباه اسلام‌آباد در برابر کابل سبب شده که گروه‌های تندرو در مناطق قبایلی پاکستان قدرت بگیرند. در ادامه […]

محسن داور عضو مجلس نمایندگان پاکستان و رهبر جریان دموکراتیک ملی این کشور می‌گوید که امریکا با همکاری پاکستان جنگ جدید نیابتی را در منطقه آغاز کرده است.

آقای داور در گفت‌وگو با رسانه‌ها تاکید کرده که اشتباه اسلام‌آباد در برابر کابل سبب شده که گروه‌های تندرو در مناطق قبایلی پاکستان قدرت بگیرند.

در ادامه تلاش‌ها برای بهبود امنیت منطقه، محسن داور عضو مجلس نمایندگان پاکستان و رهبر جریان دموکراتیک ملی این کشور، در تازه‌ترین اظهاراتش گفته که امریکا با همکاری پاکستان جنگ جدید نیابتی را در منطقه آغاز کرده است.

این عضو مجلس نمایندگان پاکستان این را هم گفته که اشتباه اسلام‌آباد در برابر کابل سبب شده که گروه‌های تندرو در مناطق قبایلی پاکستان قدرت بگیرند.

محسن داور هم‌چنان افزوده که تحریک طالبان پاکستان در کنترول دولت این کشور است و اسلام‌آباد تحریک طالبان پاکستان را برای ناامن کردن مناطق قبایلی ایجاد کرده‌است.

تاکنون حکومت پاکستان به‌گونه‌ی رسمی در پیوند به این اظهارات واکنشی نداشته اما پیش از این بارها از مبارزه جدی اسلام‌آباد در برابر این گروه خبر داده است.

در کنار این، گفتنی‌است که تحریک طالبان پاکستان به تاریخ هفتم قوس سال روان با نشر اعلامیه‌‌ای به جنگ‌جویانش دستور داده بود تا حملات ‌شان را در سراسر پاکستان راه اندازی کنند.