سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری هفتگی‌اش در خصوص گزارش‌های نشر شده درباره این که کشورهای اروپایی خواستار نگهداشتن تحریم‌‌ها علیه ایران هستند، تاکید کرد که کشورش متناسب با اقدامات طرف‌های مقابل اقدامات خود را انجام می‌‌دهد. وی تاکید کرد که ایران مسیر مذاکرات و ادامه رایزنی‌ها را با هدف تامین حداکثری منافع […]

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری هفتگی‌اش در خصوص گزارش‌های نشر شده درباره این که کشورهای اروپایی خواستار نگهداشتن تحریم‌‌ها علیه ایران هستند، تاکید کرد که کشورش متناسب با اقدامات طرف‌های مقابل اقدامات خود را انجام می‌‌دهد.

وی تاکید کرد که ایران مسیر مذاکرات و ادامه رایزنی‌ها را با هدف تامین حداکثری منافع دنبال خواهد کرد و در این مورد، مواضع خود را به‌طرف مقابل منتقل کرده‌است. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنان در این نشست، در خصوص اهانت به‌قرآنکریم در سویدن و حمله نیروهای رژیم اسراییل به جنین نیز ابراز نظر کرده‌است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری هفتگی‌اش درباره گزارش منتشر شده در گاردین و این که سه کشور اروپایی عضو برجام می‌خواهند از مکانیزم ماشه استفاده کنند، تاکید کرد که ایران به‌عنوان عضو مسوولیت پذیر برجام تحولات را با دقت رصد می‌‌کند و متناسب با اقدامات طرف‌‌های مقابل اقدامات خود را انجام خواهد داد. وی همچنان تاکید کرد که به هرگونه بد عهدی طرف‌‌های مقابل واکنش متوازن و متناسب نشان خواهند داد و گا‌م‌های جبرانی ایران در واکنش به‌تحریم‌‌های غیرقانونی امریکا و بی‌عملی دولت‌‌های اروپایی در ارتباط با برجام بود.

وی تاکید کرد که ایران مسیر مذاکرات و ادامه رایزنی‌ها را با هدف تامین حداکثری منافع دنبال خواهد کرد. به گفته وی ایران مواضع خود را به‌طرف مقابل منتقل کرده و برای گرفتن نتیجه از روند مذاکرات، مذاکره می‌‌کند.

وی درباره اهانت به‌قرآنکریم در سویدن تاکید کرد که اهانت به‌مقدسات اهانت به‌همه کسانی است که به ارزش‌‌های دینی پایبندند. وی این اقدام را غیرقانونی است و توهین به احساسات جامعه بشری و ارزش‌های تمام مسلمانان جهان دانست.

سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنان در خصوص حمله نیروهای رژیم اسراییل به جنین، این حمله را جنایت‌کارانه و مصداق بارز تروریزم دولتی دانست.

سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنان در مورد عضویت ایران در سازمان شانگهای گفت که عضویت ایران در این سازمان یک منفعت دو طرفه است و این تحولی در راستای منافع همه کشورهای عضو خواهد بود.