اخلاق یکی از اصول و پایه‌های اساسی در زندگی انسانها محسوب می‌گردد و اخلاق فصل و مرز محکمی است میان انسان و حیوان. اگر صفت اخلاقی از انسان‌ها سلب و نفی گردد، با حیوانات تفاوتی اندکی می‌تواند داشته باشد. اسلام انسان‌ها را تشویق به رعایت اصول و مکارم اخلاقی می‌کند. مادر این برنامه درمورد اهمیت […]

اخلاق یکی از اصول و پایه‌های اساسی در زندگی انسانها محسوب می‌گردد و اخلاق فصل و مرز محکمی است میان انسان و حیوان. اگر صفت اخلاقی از انسان‌ها سلب و نفی گردد، با حیوانات تفاوتی اندکی می‌تواند داشته باشد.

اسلام انسان‌ها را تشویق به رعایت اصول و مکارم اخلاقی می‌کند.

مادر این برنامه درمورد اهمیت اخلاق اسلامی صحبت خواهیم کرد.

مهمان: فضل‌الحق فایز

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv